Informacja o projekcie grantowym

Platforma Wirtualnego Coach’a

„Zwiększenie zdolności psychologicznych i społecznych
uczniów szkół mundurowych poprzez wirtualne konsultacje ze
specjalistami”

Cel projektu grantowego

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie Platformy Wirtualnego Coacha, dzięki której zostanie podniesiona jakość świadczonych usług z zakresu doradztwa zawodowego i psychologicznego dla uczniów Szkoły Technicznej ZDZ, zwiększając ich szanse edukacyjne i zatrudnieniowe.

Nazwa i dane partnera międzynarodowego

Centre Integrat Public de

Formació Professional MISLATA

Dolores Ibarruri, 32 CP 46920 MISLATA

El Centro

centre@fpmislata.com

Osoba do kontaktu:

Joaquín Escriche Arcusa

Stanowisko: Jefe de Estudios

Telefon: 96 120 59 25

adres e-mail: jescriche@fpmislata.com